Головна Освіта Культура Спорт Новини Історія Студентське життя Фотогалерея Контакти
+ статьи о ремонте https://criminalrussia.ru/

e6d96ac7
Меню
Головна
Освіта
Культура
Спорт
Новини
Історія
Студентське життя
Фотогалерея
Контакти
Новини
16.06.2011

Відбулися зустрічі випускників.

 

детальнiше...
16.06.2011

Бентежна мить прощання

детальнiше...
переглянути усi оголошення...

Головна / Освіта

Освіта

 

Слово про керівника

 

Кібітлевський Йосип Едуардович – директор Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету. Фахівець вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник  та Почесний  дорожник України.

Це людина, життєвий шлях якої більше, ніж 20 років, пов'язаний із технікумом.

Особисті ділові якості, життєвий досвід, глибоке знання проблем освіти зсередини дали можливість в роки розбудови незалежної України не лише зберегти навчальний заклад, а й запропонувати такі перспективні напрями діяльності, які сьогодні успішно реалізуються творчим колективом однодумців.

Зокрема:

-         створення необхідних умов для безперервної освіти студентів;

-         запровадження сучасних педагогічних технологій та їхнє матеріально-технічне забезпечення;

-         пошук,  підтримка та стимулювання інтелектуально  і творчо обдарованої молоді;

-         орієнтація освітньої діяльності на ділову практику і кінцевий результат;

-         розбудова студентського самоврядування;

-         тісна співпраця з роботодавцями та колишніми випускниками.

Освітні  пріоритети директора-реформатора:

- крім диплома випускник обов’язково отримує додатково 2-3 робітничі професії;

- реальне практичне дипломне проектування;

- продовження навчання в Національному транспортному університеті та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;

- дієве студентське самоврядування;

- студентська станція технічного обслуговування автомобілів;

- мотоклуб ( картинги, кросовий автомобіль з роторним двигуном, супер-байк «Ямаха – FZ 750»);

- комп’ютерний  центр з необмеженим доступом до мережі Інтернет;

- етнографічний музей «Світлиця»;

- сучасна спортивна зала з електронним табло; 

- щотижневі студентські тематичні дискотеки;

- команда-переможець КВК «Та - ти – шо!»;

- реабілітаційний центр «Здоров’я»;

- їдальня зі смачними дешевими комплексними обідами.

Життєве кредо Йосипа Едуардовича – невтомна праця для нових освітянських звершень.

Барський автомобільно-дорожній технікум

Національного транспортного університету.

Рік заснування – 1968.

Навчальний заклад І рівня акредитації.

Спеціальності:

Денна і заочна форми навчання:

-         “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів”;

-         “Експлуатація і ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”;

-         “Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів”.

Денна форма навчання:

-         “Організація перевезень і управління на автотранспорті”;

-         “Землевпорядкування”.

В закладі навчається понад 900 студентів.

 Головний результат більше ніж сорокалітньої діяльності технікуму, його золотий фонд – це випускники різних років з їх натхненною працею на землі. За цей період для потреб народного господарства підготовлено більше 11 тисяч кваліфікованих спеціалістів: техніків-механіків, будівельників автомобільних доріг і аеродромів, організаторів перевезень та землевпорядників. Із них 680 отримали дипломи з відзнакою. Це вони приносять авторитет і славу рідній Альма – матер! Наших випускників можна зустріти на відповідальних ділянках роботи не тільки в усіх куточках України, але й у країнах близького та далекого зарубіжжя:

·        Присяжнюк Володимир Костянтинович – ректор академії муніципального управління, м. Київ;

·        Одинецький Володимир Олександрович – працівник адміністрації Президента України;

·        Лисенко Сергій Олексійович – головний інженер автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України;

·        Сичук Володимир Васильович – заступник прокурора Вінницької області, старший радник юстиції;

·        Павич Володимир Степанович – прокурор м. Борислава Івано-Франківської області;

·        Штейко Юрій Вікторович – директор ДП «Вінницький облавтодор»;

·        Андрухов Валерій Михайлович – к.т.н., викладач Національного Вінницького технічного університету;

·        Хорзов Анатолій Іванович – заступник начальника ГУМВС України у Вінницькій області, начальник слідчого управління;

·        Галецький Едуард Григорович – к.ю.н., викладач Академії внутрішніх справ України.

·        Марцінко Сергій Володимирович – начальник управління залізничних шляхів Придніпровської Республіки.

Технікум сьогодні – це:

·        творчий та згуртований колектив професіоналів, який вирізняється креативним підходом до пошуку нових методів і форм навчального процесу;

·        велика дружня студентська сім’я денної і заочної форм навчання;

·        сучасна навчальна база, яка включає 52 кабінети і лабораторії;

·        доступ до мережі Internet з можливістю отримувати найсучаснішу інформацію;

·        мережа супутникового телебачення, відеоаудиторії та відеотеки записів телевізійних науково-популярних та навчальних програм;

·        технічна творчість в гуртках та конструкторському бюро, яка розвиває практичні навички студентів, творчі здібності і прищеплює любов до обраної спеціальності;

·        багаторічні традиції, які шануються і бережуться;

·        турбота про здоров’я підростаючого покоління.

Сьогодення вимагає від колективу оновлення сучасних методик навчально-виховного процесу, надання якісних освітніх послуг, зміцнення морального мікроклімату у колективі.

Нам є чим пишатися. Ми – переможці обласних конкурсів з окремих навчальних дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, переможці обласних конкурсів технічної творчості, переможці обласного конкурсу на кращу бюджетну установу та прилеглу до неї територію. У 2009 році технікум нагороджено Дипломом «Флагман освіти і науки України» за вагомий внесок у розбудову освітянського простору.

Такого високого рейтингу досягнено завдяки тому, що між педагогічним колективом і студентством існує тісний органічний зв’язок – педагогіка співробітництва. Мудрість викладачів-професіоналів дає поштовх до пробудження у молоді не лише потягу до знань, але й бажання постійно самовдосконалюватися.

Системні заходи по оновленню змісту навчально-виховного процесу

 Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, вміти ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не лише виконавцем, але й працювати з ініціативою. А це залежить від майстерності педагога.

Навчальний процес у технікумі здійснює колектив однодумців, до складу якого входить 87 викладачів та 11 майстрів виробничого навчання. Із них 68% мають вищу та першу категорії, звання «викладач-методист» - 18, «Відмінник освіти України» - 4, є доктор наук, 6 аспірантів, 7 магістрів.

Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи є циклові комісії. Це методичні об’єднання викладачів. Головним об’єктом їхньої роботи є методика навчання та виховання.

Однією з п’яти випускних циклових комісій є комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5.07010602 “Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів.

Світ автомобілебудування надзвичайно динамічний і цікавий. Складні інженерні системи, якими ще донедавна були оснащені автомобілі представницького класу, сьогодні є серійними для автомобілів середнього класу. Питання покращання екологічних показників і підвищення безпеки учасників дорожнього руху можуть бути вирішені складними мікропроцесорними системами керування. Жорстка конкуренція спонукає виробників швидко реагувати на ті зміни, які диктує ринок.

Сьогодні, в час інформаційних технологій, коли змінюються вимоги до підготовки спеціаліста, інформаційний підхід до навчання , на якому базується традиційна методика викладання, є застарілим. Сучасний студент може знайти інформацію швидше за викладача, бо вміє працювати з матеріалами в Інтернеті. Але, як не дивно, інформація стала доступнішою, а інтерес до навчання різко знизився. Тому, вважаємо, що сьогодні викладач повинен перш за все не інформувати, а підвищити інтерес студента до навчанн, загалом і до свого предмета зокрема.

Особливу увагу члени цієї комісії зосередили на створенні методичного забезпечення навчальних дисциплін, яке згруповане у навчально-методичний комплекс.

Структурно-логічна схема навчально-методичного комплексу дисципліни має такий вигляд:


Самостійна робота студентів проводиться згідно з вимогами освітньо-професійної програми  підготовки молодшого спеціаліста напряму 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура.

В технікумі розроблено “Положення про організацію самостійної роботи студентів”, яким регламентовано форми самостійної роботи, методичне та інформаційне забезпечення, облік та контроль за її виконанням.

Самостійна робота студентів забезпечена методичними рекомендаціями, посібниками, тестовими завданнями та опорними конспектами.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється різними методами:

-   перевірка конспектів ;

-   перевірка розрахункових, розрахунково – графічних і графічних робот;

-   написання рефератів;

-   підготовка повідомлень;

-   усне опитування;

-   тестовий контроль.

Викладачі комісії приділяють значну увагу навчально-методичній роботі, складовою частиною якої є:

-   підготовка конспектів лекцій відповідно до робочих програм дисциплін;

-   написання методичних рекомендацій з дисципліни, інструкцій до лабораторних та практичних робіт, методичних вказівок з курсового та дипломного проектування;

-   підготовка методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів;

-   методичне забезпечення контролю знань студентів.

Викладачі активно працюють в напрямку підготовки навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для викладачів та студентів. Авторами кращих є викладачі-методисти та викладачі вищої категорії: Гуцалюк І.Ф. - навчальний посібник „Автомобілі . Ч. І – ІІ.”,  Філіппов В.П. - навчальний посібник „Діагностування, технічне обслуговування і ремонт автомобіля Skoda Oktavia.”, Грисюк О.Г. - навчальний посібник „Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту

Пріоритетними напрямками діяльності є:

– впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних методів з використанням інформаційних технологій;

       розробка методичних матеріалів нового покоління, зокрема електронних.

По - новому, згідно стандартів, обладнано всі навчальні кабінети, спеціальні лабораторії, навчальний полігон, слюсарну, механічну, ковальсько-зварювальну, монтажно-демонтажну майстерні, студентську навчальну станцію технічного обслуговування автомобілів (ССТО).

В спеціалізованих кабінетах, на студентській станції технічного обслуговування встановлені сучасні комплектні автомобілі різних фірм - виробників: німецький «BMW 735», «BMW 318», чеський «SKODA Octavia А5», корейський «DAEWOO - Espero», на яких в повному обсязі вивчається будова та проводиться комп'ютерна діагностика усіх систем.

В арсеналі навчальної бази - двигун і трансмісія "BMW 530", V - подібна «фордівська» шістка, двигун "FIAT Croma", V - подібний сучасний двигун "AUDI А6", генератори, стартери, рульові механізми, кондиціонери, елементи АБС, системи управління двигунами, прилади освітлення і сигналізації та багато іншого. Кожен вузол на цих агрегатах - у розрізах, виконаних руками студентів. Це практичні частини дипломних проектів випускників.

Велику увагу викладачі комісії звертають на технічну творчість, яка дає студентові можливість отримати практичний досвід з ремонту, реставрації і тюнінгування автомототехніки. Реалізується ідея створення музею старовини на колесах: реставруються "Запорожець", "ВОЛГА"             ( ГАЗ 21), "Москвич" (М- 401), мотоцикл "ИЖ - 49".

Цікавим напрямом технічної творчості є тюнінгування. На високому рівні виконані студентські роботи: "Запорожець" (візитівка технікуму), мотоцикл "ИЖ-49", БМВ- 318 ( кабріолет). Вони прикрашають фасад і вестибуль навчального закладу. Студентські роботи щорічно перемагають на районних, обласних і регіональних виставках технічної творчості.

Реставровані та тюнінговані

 «ИЖ–49»                                                        «YAMAXA-FZ750

Успішно працює Клуб любителів екстриму : секції картингістів, позашляховиків, шосейних перегонів. Силами учасників клубу зроблені капітальний ремонт супер-спорт-байка "YAMAHA - FZ 750", квадроцикла, картингів.

БАГГІ з роторним двигуном

Студентами проведений капітальний ремонт унікального автомобіля БАГГИ з роторним двигуном (він залишився, напевно, в єдиному екземплярі на пострадянському просторі), який на останньому автошоу продемонстрував свої високі динамічні показники.

В ході виконання курсових  та дипломних проектів використовується програма «Компас 3DLT», яка значно спрощує процес виконання графічної частини будь-якого проекту.

Циклова комісія спеціальних дисциплін  спеціальності 5.05050204  «Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин  і обладнання»  - це методичне об’єднання викладачів, які останнім часом працюють над проблемою «Компетентнісний підхід до підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін і підвищення професійної майстерності». Ця проблема органічно вливається у проблему, над якою працює весь педагогічний колектив: «Міждисциплінарна інтеграція – умова комплексного підходу до підготовки фахівця».

Значне скорочення кількості аудиторних годин на викладання базових курсів, що відбулося останнім часом, потребує удосконалення навчального процесу, але суттєво підвищити інформативність і наочність лекцій, практичних та лабораторних занять, компенсувавши зменшення їх кількості, можливе лише з використанням новітніх інформаційних технологій – дієвих  методичних засобів, які, передусім, ґрунтуються на розвиткові пізнавальної діяльності студентів та створюють комфортні умови для самостійної роботи, обсяги якої постійно збільшуються. Викладачі комісії більшість впроваджених методичних інновацій пов’язують із застосуванням інтерактивних методів навчання. Це дає можливість постійно знаходитися в режимі бесіди, діалогу зі студентами. У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої форми. Створюється атмосфера паритетності, пошуку істини. Пробуджується розумова діяльність кожного студента.

Презентація з предмета «Дорожні машини»

Особливе значення члени комісії надають розвиваючим програмам. Заняття на виробництві, екскурсії на підприємства – ставлять у центр своєї роботи. Цікаво проходять зустрічі з фахівцями та виробничниками, а також заняття із створенням виробничих і проблемних ситуацій.

Для поглиблення мотивації пізнавальної діяльності та підвищення зацікавленості у вдосконаленні знань з обраної спеціальності щорічно восени студенти під керівництвом викладачів беруть участь у проведенні конкурсу «Кращий за професією» до Дня автомобіліста і дорожника.

Початок змагань. Інтерес до тюнінгованих автомобілів надзвичайно великий

З метою поглиблення зацікавленості студентів у спеціальних знаннях та розширення їхнього світогляду викладами циклової методичної комісії проводяться науково-теоретичні та науково-технічні конференції, Тижні спеціальних дисциплін, брейн-ринги, інтелектуальні змагання.

Працює журі

«Студенти XXI століття,

Йдемо вперед в досягненні мети.

Зриваємо з душі ми лінощів  лахміття,

Відкриємо самі майбутнього світи!», -

саме під таким гаслом в стінах технікуму відбулася науково - технічна конференція "Мікромініатюризація та нанотехнології в автомобіле - та машинобудуванні".

Присутні мали змогу ознайомитися з найсучаснішими технологіями та інноваційними досягненнями науки і техніки. Учасники конференції, використовуючи сучасні Інтернет - технології та реферативну інформацію, підготували цікаві доповіді різноманітної тематики, а ілюстрації, що демонструвалися за допомогою проектора, викликали непідробну зацікавленість усіх. Присутні на конференції довідалися про цікаві факти з життя та творчості наших мікромініатюристів Михайла Маслюка та Миколи Сядристого. Крім того, цікавими також були доповіді про винаходи наших сучасників - всесвітньо відомих науковців і винахідників, лауреатів Державних і Нобелівських премій.

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 5. 06010109 «Будівництво, експлуатація  і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» працює над проблемою «Формування міжпредметних компетенцій у навчанні».

Міжпредметні зв’язки в навчанні  відображають комплексний підхід до виховання і навчання. Вони формують конкретні знання студентів, розкривають гносеологічні проблеми, без яких неможливе системне засвоєння основ наук. Міжпредметні зв’язки включають студентів в оперування пізнавальними методами, що мають загальнонауковий характер (абстрагування, моделювання, узагальнення, аналогія та інші).

Для підвищення якості освіти та оптимізації процесу навчання через здійснення змістовної і діяльнісної інтеграції навчальних дисциплін, викладачі циклової комісії:

─ узгодили з викладачами інших дисциплін можливі теми або питання для їх спільного вивчення;

─ більш детально визначили перелік зв’язків між навчальними дисциплінами;

─ внесли зміни в тематичне і поурочне планування;

─ поповнили педагогічний досвід інноваційними технологіями, методиками, формами і методами організації пізнавальної діяльності на заняттях.

Міжпредметні зв’язки використовуються на різних етапах сучасного заняття. Під час актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, виконанні домашніх завдань і навіть при контролі знань.

Вивчаючи тему «Емульсії бітумні дорожні» з предмета «Дорожньо-будівельні матеріали», викладач Коцурак П. В. посилається на тему «Дисперсні системи» предмета «Хімія». З даної теми було проведене відкрите бінарне заняття.

Під час вивчення теми «Проектування і приготування цементобетонних сумішей» були залучені викладачі спецпредметів: «Дорожні машини» Гуменюк І. І, «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів» Стусенко Г. І. Таке інтегроване заняття дало можливість ознайомити студентів із новітніми технологіями приготування бетонної суміші, укладання покриття за допомогою супербетоноукладача SP 1600, використання нових дорожньо-будівельних матеріалів під час догляду за свіжоукладеною бетонною сумішшю, розширило уяву студентів про майбутню професію.

Викладачі комісії  ставлять собі за мету досягти чотирьох головних завдань сучасної освіти:

-       формування особистостей, які будуть навчатись протягом усього життя;

-       створення навчального середовища, яке базується на взаємній повазі та принципах демократії;

-       забезпечення безперервності процесу інтелектуального розвитку й вироблення відповідних умінь (забезпечення зв'язку теорії та практики);

-       гарановане оволодіння всіма студентами академічними, етичними та практичними вміннями для успішної участі в житті демократичного суспільства.

Важливе місце в навчальному процесі викладачі комісії віддають особистісно орієнтованому навчанню . Так Дуда Г. Д. на практичному занятті з геодезії використовує нетрадиційні пошукові методи.               Один з яких – інтерактивна вправа, яку викладач проводить в такій послідовності:

-       розповідає студентам про мету завдання, правила, послідовність виконання;

-       об’єднує студентів у групи, розподіляє ролі сама або ж студенти;

-       самостійне виконання завдання студентами;

-       презентація виконаного завдання.

Різноманітність інтерактивних вправ дає викладачові великі можливості вибору. Тому інтерактивні форми використовує як у цілому, так і взявши елементи, які більш доцільні для певного заняття.

Завдання, які спонукають до самостійної пошукової діяльності ─ це завдання ─ «пастки», завдання з неповними даними, ситуації відкритого пізнання. Наприклад, вивчаючи теодолітну зйомку, викладач використовує тести-підставки:   Х2 = …  У2 = … або  … = d cosα      ….=  d sinα

Метод "Каталізатор" виявляє недостатність знань студента, спонукає до пошуку інформації, до діалогу з іншими студентами, викладачем. Наприклад, це може бути технічний диктант «Закінчити речення ...». Або для обчислення елементів кривих, Р, Т, К, Б, Д скористатися таблицями для розбивки кривих будь-якого автора.

Груповий метод виконання лабораторних робіт за індивідуальним завданням. Уся складність групових вправ навчальної діяльності полягає в знаходженні гнучкого балансу між інтересами студентів і необхідністю   досягти чітко окреслених програмою результатів. Групування - це створення пар, підгруп, груп для дискусій, «мозкового штурму», рольових ігор та ін.

Група поділяється на бригади, кількість яких залежить від кількості студентів, вибирається арбітр, який контролює хід виконання завдання, що виконуються на випередження; хто швидше і правильно його розв'яже, отримає вищі бали. В кінці заняття обов’язковим є підведення підсумків і оцінювання знань студентів.

Ефективними методами на заняттях з розвитку критичного мислення є читання з маркуванням тексту, «ажурна пилка», робота в парах, «2-4-усі разом».

Також на цих заняттях викладач часто використовує метод дискусії. Дискусія є важливим засобом пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання, значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Часто викладачі комісії проводять заняття у вигляді ділової гри, яка базується на саморегулюванні. Від викладача, який її проводить, вимагається активізація учасників перед грою, під час аналізу гри на завершальному етапі. Відповідно, це вимагає великої підготовчої роботи, теоретичних та практичних навичок конструювання гри. Гра зазвичай відбувається за такою схемою:

I - етап підготовки включає в себе розробку гри (сценарій, план, опис, зміст інструктажу, підготовка матеріального забезпечення гри) та введення до гри (постановка проблеми, умови, правила, розподіл ролей, формування груп, консультації);

II - етап проведення: групова робота над завданнями (робота з джерелами, тренінг, мозкова атака, робота з ігротехніком) та міжгрупова дискусія (виступ групи, - захист результатів, правила дискусії, робота експертів);

III - етап аналізу та узагальнення (вихід із гри, аналіз, рефлексія, оцінювання та самооцінювання роботи, висновки та узагальнення, рекомендації).

Практичний досвід роботи викладача переконує, що гарний результат дають регулятивні інтерактивні методи педагогічного навчання, завдяки яким встановлюються та приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників навчання. До цих ідей можна віднести «Виробимо правила»: студенти формулюють правила, якими керуються впродовж усіх занять.

Найперспективнішою інноваційною технологією є метод ”кейс-стаді“ - навчання з використанням конкретних ситуацій. Метод ”кейс-стаді“, чи кейс, - це опис конкретної ситуації, взятої з реального життя, для розв’язання якої потрібно запропонувати варіанти дії. Звичайно, робота з кейсами містить у собі знайомство з умовами, рішення та презентацію. Над кейсами працюють як індивідуально, так і в групі. Завдяки розбору ”кейсів“ слухачі набувають знань. Формуються навички роботи в команді: готувати презентації, проводити переговори, приймати та обґрунтовувати власні рішення.

Дисципліна "Штучні споруди" є одним з профілюючих і завершальних предметів для студентів спеціальності "Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів".

На лекціях та практичних заняттях викладачі цієї дисципліни широко застосовують комп'ютери та інші технічні засоби.

При підготовці до занять студентам пропонується вдаватися до Інтернет пошуку, звертаючи увагу на новітні технології будівництва та ремонту мостів.

Виконуючи дипломний проект, студенти використовують прикладні комп’ютерні програми для виконання графічної частини проекту.

Викладачі комісії практикують також електронні  заняття, що отримали назву нестандартних або нетрадиційних.

Під час проведення електронного заняття в комп’ютерному центрі панує атмосфера доброзичливості, викладач має змогу звернути увагу на тих студентів, які потребують допомоги, не відволікаючи при цьому інших.

Серед інноваційних методів навчання електронні заняття відносять до новітніх методів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Для контролю знань застосовують комп’ютерні тести, які дають змогу студентам перевірити якість засвоєння студентами знань та умінь з певної теми.

Викладачі комісії працюють над проблемою створення та використання електронного підручника у навчальному процесі. Ця робота дає можливість пошуку шляхів уникнення одноманітності в роботі викладача на занятті, наочне представлення об’єктів і процесів, включення відео сюжетів, можливість виявлення рівня навчальних досягнень студентів, забезпечення диференціації, індивідуалізації навчання, оперативний самоконтроль студентів у процесі виконання вправ і тестів. Також електронний підручник має широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедіями, довідниками, бібліографією та інше), проведення ділових ігор, тестів для самоконтролю та самостійного опрацювання матеріалу .

За участю студентів постійно проводяться науково – теоретичні конференції з новин у будівельній галузі, нових геодезичних приладів, штучних споруд, новітніх технологій до «Євро – 2012».

Традиційними стали конкурси «Кращий геодезист», «Кращий за професією», «Моя професія – дорожник», Свято автомобіліста і дорожника.

Так, готуючись до святкування Дня автомобіліста і дорожника, команда студентів «Євродор» виконала тюнінгування автомобіля BMW520 з SEDAN на CABRIOLETE, зміцнивши при цьому несучу базу кузова, і успішно виступила на конкурсі.

А гімн дорожників знають усі, особливо запали в душу слова: «Хай славиться шляхами Україна!»

Стінгазета на конкурс

На дорожньому відділенні оптимально поєднуються теоретична та практична підготовка фахівців. Наприклад, геологічну та геодезичну практики студенти проходять на навчальному полігоні. Навички ж професії здобуваються як у райавтодорах, так і в самому навчальному закладі. Під керівництвом наставників студенти мостять бруківкою тротуари, працюють над благоустроєм та озелененням території. До речі, нині, за умов скорочення будівництва великих дорожніх об’єктів, знання ландшафтного дизайну може як ніколи знадобитися випускникам під час працевлаштування.

Циклова комісія дорожніх дисциплін тісно співпрацює з передовими дорожньо-будівельними організаціями ВАТ «Південьзахідшляхбуд» та ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», які займаються капітальним ремонтом та реконструкцією автомобільних доріг державного та міжнародного значення. Ці організації забезпечені сучасними дорожніми машинами  і обладнанням, активно впроваджують у будівництві новітні технології і матеріали.

З 2008 року студенти дорожнього відділення проходять навчальну практику для отримання професії «дорожній робітник», а також технологічну та переддипломну практики у ТОВ «Альтком». Студенти під час практики брали участь у будівництві першої черги об’їздної дороги навколо м.Київ на південно-західному напрямку у Бориспільському та Броварському районах. Під керівництвом викладача Стусенка Г.І. студенти виконували розбивні роботи з використанням нівелірів «COKOL» та обладнанням до них, теодолітів-тахеометрів, мірних стрічок тощо. Частина студентів була задіяна в лабораторії, де проводили роботи із визначення вологості, щільності ґрунтів та якості дорожньо-будівельних матеріалів.

Практиканти були задіяні на будівництві двох круглих залізобетонних труб діаметром 1,25м і завдовжки 35м.

ід час практики студенти виконували також ямковий ремонт асфальтобетонних покрить з попереднім фрезеруванням місць руйнувань  фрезою «Wirtgen 1000». Для ремонту використовувався матеріал геотекстиль та решітки «Tensar». Заповнення «ящиків» виконували асфальтобетонною сумішшю на модифікованому бітумі з використанням модифікатора «Butonal». Укладка асфальтобенотнної суміші проводилась як засобами малої механізації, так і  асфальтоукладачами «Titan-2500». Ущільнення здійснювалось котками «Gat»  та «HAMM».

Дипломні проекти студенти-будівельники виконують з використанням прикладних програм «Компас 3DLT» та «Автокад».

Вінцем навчального процесу для всіх студентів є дипломні проекти, які на 95% мають прикладний характер, тобто для їх виконання відводяться конкретні ділянки автошляхів. Майбутні техніки-будівельники використовують сучасну нормативну базу, зокрема програми складання кошторисної документації, якими нині послуговуються в райавтодорах.

“Комп’ютеризація навчального процесу та впровадження нових технологій навчання” – методична проблема, над якою працюють викладачі комісії спеціальних дисциплін спеціальності 5.07010102. "Організація перевезень і управління на автотранспорті".

Для забезпечення ґрунтовної підготовки майбутнього спеціаліста важливу роль відіграють міжпредметні зв’язки, які дозволяють уникнути повторень та прогалин у знаннях.

Для забезпечення міжпредметних зв’язків ведеться постійний контроль за відповідністю матеріалу окремих предметів спеціальності. Тобто, для прикладу, основні визначення та поняття вивчаються в курсі «Транспортна географія», а при вивченні наступних дисциплін лише повторюються, що дозволяє зменшити неефективне використання лекційного часу.

Аналогічно організовано вивчення дисциплін «Автомобілі», «Спеціалізований рухомий склад», «Технічна експлуатація автомобілів». Якщо врахувати вимоги виробництва, то навчальний матеріал повинен швидко і якісно вдосконалюватися. Це єдина можливість підготувати конкурентноспроможних молодих спеціалістів. Найбільш яскраво це можна побачити на прикладі предмету «Автомобілі».

Якщо проаналізувати переважену більшість підручників, навіть відносно нових, то можна відзначити їх різке відставання від вимог сучасності. Щоб виправити дану ситуацію, необхідно поглиблювати, деталізувати окремі розділи та теми, а це, в свою чергу, призведе до розриву міжпредметних зв’язків. Тому будь-яка зміна повинна мати наслідки, відображатися і в інших навчальних дисциплінах.

Для забезпечення динамічності роботи, ефективного використання лекційного часу викладачами комісії інтенсивно застосовуються технічні засоби навчання (ТЗН). При вивченні предметів «Автомобілі», «Технічна експлуатація» ТЗН дають можливість вивчати матеріал більш глибоко, оскільки дозволяють використати більше зорове сприйняття.

 

Досить популярним в останній час є використання на заняттях відеофільмів та презентацій, найчастіше виконаних у виглядів слайдів у програмі Microsoft Office PowerPoint, що дозволяє наситити навчальний процес різноманітними прикладами, додатковою інформацією і загалом підвищити динаміку викладання.

Презентація з предмета «Спеціалізований рухомий склад»

 

Презентація з предмета «Транспортне право»

Використання ТЗН є чи не єдиним найбільш ефективним методом оновлення навчального матеріалу.

Ще одним з варіантів осучаснення навчального процесу є використання наочності, зокрема плакатів, виготовлених власними силами за допомогою програми «Компас 3DLT» та роздрукованих на плотері.

Підготовка спеціалістів з організації перевезень вимагає знання ними типових прикладних програм, що прискорюють та полегшують роботу організатора перевезень. Щорічно кількість таких програм зростає, а їх можливості розширюються до необхідних на сьогодні меж.

Типовий комплекс прикладних програм, що може бути використаний диспетчером з організації міжнародних та внутрішніх перевезень, складається з наступних програм: "Електронна бізнес-карта. Україна автодорожня" виробництва ТОВ «Транснавіком» та "Microsoft AutoRoute Express 2003" виробництва Microsoft. Даний програмний комплекс широко використовується диспетчерами в процесі планування перевезень, доповнюючи одна одну.

Особливістю програми "Електронна бізнес-карта. Україна автодорожня" є висока деталізація всієї території України.

 Зображення одного з регіонів України з максимальним наближенням за допомогою програми "Електронна бізнес-карта. Україна автодорожня"

Прокладання програмою найкоротшого шляху між двома заданими точками із зазначенням проміжних точок проходження на маршруті

Проте можливості програми обмежені лише територією України, що вимагає додаткового застосування  програми "Microsoft AutoRoute Express 2003", яка містить детальну карту Європейської частини континенту.

Зображення Європейської частини континенту в програмі  "Microsoft AutoRoute Express 2003"

За допомогою зазначеної програми можна оптимізувати шлях проходження автомобіля по території Європи. При цьому програма наводить відомості щодо довжини окремих ділянок шляху, тривалості поїздки та відстані від початкового пункту.

Можливості програми "Microsoft AutoRoute Express 2003" щодо планування та оптимізації автомобільних маршрутів

Програма для оформлення заявок на перевезення

Програма для оформлення рейсів за системою TIR (МДП)

Приклад оформлення одного з рейсів за системою TIR (МДП)

Приклад роботи програми для обліку книжок TIR (МДП)

Поруч з типовими програмами на заняттях використовуємо навчальне відео, що демонструє процес пошуку вантажів та прокладання маршруту за допомогою мережі Internet. Рисунок демонструє частину відеоматеріалу, що вказує на вибір вантажу з Вінницької області в будь-якому напрямку. Такий пошук щоденно здійснюється диспетчерами підприємств. Рисунок  демонструє частину відео матеріалу – це можливості сайту «http://autoportal.ua» щодо прокладання автомобільного маршруту між двома населеними пунктами.

Перелік вантажів, що потребують перевезення територією України

Частина маршруту, що була розрахована за допомогою сайту «http://autoportal.ua», між двома населеними пунктами на території двох держав

Для покращання методичного забезпечення комісією було розроблено два навчальних посібники для внутрішнього використання: «Транспортна географія» та  «Спеціалізований рухомий склад» і альбом кольорових плакатів з будови автомобіля ВАЗ-2110