Освіта ХХІ століття

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її основа – виховання відповідальної особистості, що здатна до самоосвіти й саморозвитку.
Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб технікуму – одна з основних функцій сучасної бібліотеки, фонд якої багатий – майже 41000 книг науково – пізнавальної, художньої, методичної та довідкової літератури.

 

Фонд навчальної літератури – 33 тисячі примірників, українською мовою майже 34 тисячі, які зберігаються на різних носіях інформації. Тому в полі зору бібліотекарів завжди - вивчення, формування і деформування, а також різностороннє використання наявного книжкового фонду та організація довідково – бібліографічного апарату.

 Основу навчального медіа – центру складають книги, які завжди були наймогутнішим засобом просвіти. Бібліотека технікуму – інформаційний загальноосвітній центр . Це зумовлює якісні зміни у ланцюзі бібліотекар – найширша інформація, яку повинна надати комп’ютеризована бібліотека. Задоволення його найрізноманітніших наукових, професійних і освітніх запитів – основний зміст роботи бібліотеки технікуму.

Головними критеріями якості послуг бібліотеки є:

 • правдивість;
 • оперативність;
 • своєчасність;
 • актуальність;
 • повнота;
 • структурованість;
 • доступність.

Першочерговим завданням є застосування комп’ютерних технологій, створення електронної мережі телекомунікації для доступу до баз даних. Це зумовлює перетворення бібліотеки в інформаційний центр, діяльність якого відрізняється розмаїттям інформаційних послуг – як традиційних, так і пов’язаних із застосуванням телекомунікації. Зміни торкнулися всіх напрямів діяльності бібліотеки. З метою кращого задоволення інформаційних потреб користувачів, разом із традиційним читальним залом створено спеціалізовані інформаційні центри – такі як Центр - Інтернет доступ до електронних ресурсів. Користувачам надається можливість доступу до повних текстів статей через Інтернет.

Увесь період комп’ютеризації можна умовно поділити на 4 етапи: І етап – перші кроки комп’ютеризації, початок створення електронного каталогу; ІІ етап - автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів та перехід до мережевих технологій; ІІІ етап – підключення до Інтернету, запровадження Інтернет – технологій та перехід до програмного забезпечення ІРБІС; ІV етап – вихід бібліотеки у світовий інформаційний простір, створення власного веб – сайту та навчального інформаційного порталу.

Однією з важливих проблем в даний час для нашої бібліотеки є створення електронного каталогу на весь сукупний ретроспективний фонд бібліотеки, ретроконверсія каталогів і картотек в електронну форму. Інтеграція електронних ресурсів стане одним із основних чинників підвищення повноти й оперативності задоволення зростаючих інформаційних потреб користувачів. Якісні зміни відбуваються в зрушенні такого навчального завдання завдяки усвідомленню адміністрації технікуму того, що інформація є стратегічним ресурсом, оскільки від рівня інформації студентів і викладачів технікуму залежать позитивні зміни й зрушення в усіх сферах життя і науки.

Фонд бібліотеки структуризований за галузями знань, розміщення книг на полицях систематико – алфавітне. Забезпеченість студентів підручниками складає 85%.

Комплектування фонду бібліотеки береться з різних джерел:

 • централізовано;
 • за рахунок власних коштів навчального закладу;
 • подарунки;
 • передплата на періодичні видання;
 • заміна книг, загублених читачами.

Для якіснішого комплектування фонду ми ведемо різнопланові картотеки:

 • краєзнавчу;
 • підручників;
 • газетно – журнальних статей;
 • документів про освіту.

Завданням бібліотеки є забезпечити надходження інформації й активізувати її з метою розширення бази знань кожного окремого студента й озброїти його навичками роботи з інформацією, щоб гарантувати їм можливість вести пошук і вміти використовувати інформацію в подальшому житті.

У загальносистемному плані корпоративна бібліотечна система або мережа являє собою єдиний комплекс організаційних, технологічних, технічних та інформаційних засобів, призначених для створення і використання поєднаних інформаційних ресурсів з метою найбільш повного задоволення соціальних, культурних і наукових потреб користувачів, а також раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів.

Наша бібліотека має велику читальну залу на 60 місць, книгосховище, кімнату для бібліотекарів. Зовнішньому вигляду бібліотеки надається велике значення. Приміщення бібліотеки – це просторе, світле приміщення з великими вікнами, обладнаними світлорозсіювачами – фіранками, з м¢яким килимовим покриттям, що приглушує шум. Для штучного освітлення застосовуються світильники з люмінесцентними лампами.

Історію розвиток кожної установи, організації розглядати крізь призму людського фактора, адже саме люди докладають свої вміння, інтелект, творчі здібності у справу, яка дозволяє їм реалізувати себе як особистість. В нашій бібліотеці працюють три бібліотечні працівники, усі з вищою освітою. В час інформатизованого простору щоб орієнтуватись у величезному потоці інформації, бути грамотним посередником між нею і користувачем, бібліотекар повинен володіти енциклопедичними знаннями й постійно оновлювати їх, бути інформаційним менеджером, бібліографом, документознавцем, мати навички роботи на персональному комп’ютері, одним словом – бути спеціалістом вищої кваліфікації. Колектив нашої бібліотеки складається саме з таких професійних працівників.