ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – технік – механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Базові дисципліни:

  • «Технічна експлуатація автомобілів»;
  • «Основи технології ремонту автомобілів»;
  • «Правила і безпека дорожнього руху»;
  • «Теорія і конструкція автомобілів»;
  • «Електрообладнання автомобілів»;.
Провідні фахівці:

  • Данилишин В.О., завідувач механічного відділення,викладач вищої категорії, методист, випускник БАДТ;
  • Лобанов О.В., викладач вищої категорії.
Матеріальне забезпечення:
 
20 кабінетів, 4 лабораторії спеціальних дисциплін, 3 майстерні, автотракторний парк, студентська станція технічного обслуговування автомобілів.
 
Галузі діяльності:
 
торгівля транспортними засобами та їх ремонт, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, виробництво автомобілів тощо.

Перспектива працевлаштування:
 
Автотранспортні підприємства, підприємства автосервісу, малий бізнес, дорожньо – патрульна служба – ДПС (ДАІ).

Первинні посади:

Майстер, завідувач гаража, майстер зміни; механік дільниці, цеху, виробництва; інспектор з безпеки руху; водій – випробувач; директор малого підприємства тощо.

Навчальні кабінети і лабораторії оснащені вузлами та агрегатами сучасних вітчизняних і закордонних моделей автомобілів. Зокрема, у лабораторії технічної експлуатації встановлено робочі автомобілі «Opel», «ВАЗ», двигуни «Audi-80», «ЗМЗ - 53», «ЗІЛ - 130» тощо.

Вивчаючи будову автомобіля, а також під час демонтажно – монтажної практики, студенти мають змогу досконало познайомитися з агрегатами багатьох іномарок: «Audi», «Ford», «Wolksvagen», «Opel», «Nissan», «Mersedes» та ін.

Випускники технікуму продовжують навчання за скороченим терміном у Національному транспортному університеті (м. Київ) та інших вузах України.