ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ПІДЙОМНО–ТРАНСПОРТНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

Напрям підготовки – «Інженерія»
Кваліфікація – технік – механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Базові дисципліни:

  • «Експлуатація і обслуговування машин»;
  • «ДВЗ, автомобілі і трактори»;
  • «Ремонт машин»;
  • «Вантажо - підйомна та транспортуюча техніка»;
  • «Технологічні основи машинобудування» тощо.
Провідні фахівці:

  • Хода З.Ф., голова циклової комісії, викладач – методист, відмінник освіти України;
  • Щербатюк В.Б., магістр, аспірант НТУ;
  • Рязанцев Р.Ю., магістр, аспірант НТУ;
  • Войтенко В.М., магістр, аспірант НТУ.
Матеріальне забезпечення:
 
18 кабінетів, лабораторії спеціальних дисциплін, 3 майстерні, парк дорожньо – будівельної техніки.

Галузі діяльності:
 
ремонт машин спеціального призначення, ремонт машин для добувної промисловості та будівництва, ремонт тракторів і сільськогосподарських машин, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Перспектива працевлаштування:
 
дорожньо – будівельні організації, автотранспортні підприємства, малий бізнес, ДПС (ДАІ).

Первинні посади:
 

механік дільниці або майстерні, майстер виробничої дільниці, технік – технолог, технік – конструктор, майстер – діагностик тощо.

Технікум налагоджує тісні і взаємовигідні стосунки з провідними провайдерами дорожньо – будівельної техніки в Україні, зокрема зі всесвітніми корпораціями CATERPILLAR, ZEPPELIN (Німеччина). Ця співпраця дає можливість студентам вивчати найсучасніші підйомно – транспортні, будівельні і дорожні машини.

За даною спеціальністю випускники технікуму можуть здобути університетську освіту у ВНЗ, що входять до науково – виробничого комплексу з БАДТ, у тому числі в м. Бар – НКЦ Національного транспортного університету.