ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОТРАНСПОРТІ

Напрям підготовки – «Транспорт»
Кваліфікація – менеджер автомобільних перевезень.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Базові дисципліни:

  • «Автомобілі»;
  • «Організація вантажних та пасажирських перевезень»;
  • «Транспортне право»;
  • «Транспортно – експедиційна та митно – брокерська діяльність»;
  • «Комерційна робота та зовнішньо – економічна діяльність на транспорті».
Провідні фахівці:

  • Дяченко В.А., випускник БАДТ, аспірант Вінницького національного технічного університету;
  • Аншин М.І., викладач вищої категорії;
  • Іванишена А.Л.,викладач транспортного права;
  • Леонов В.В., випускник технікуму,випускник Вінницького національного технічного університету.
Матеріальне забезпечення:
 
7 кабінетів спеціальних дисциплін, 2 лабораторії компютерної техніки, комп’ютерний центр.
 
Галузі діяльності:
 
пасажирські і вантажні перевезення, міський транспорт, наземні транспортні інфраструктури, транспортні агентства тощо.

Перспектива працевлаштування:
 
автотранспортні підприємства, експедиційні агентства, дорожньо – патрульна служба, митні органи, малий бізнес.

Первинні посади:
 
диспетчер, технік з обліку, ревізор, декларант експорту та імпорту товарів, технік - організатор міжнародних перевезень, інспектор з міжнародних перевезень, технік відділу безпеки руху.
Із входженням України до європейської і світової спільноти та зважаючи на її географічне розташування, помітно збільшуються вантажні і пасажирські перевезення. Вже сьогодні у великих містах значним попитом користуються менеджери з автомобільних перевезень зі знанням ПК та іноземної мови, поглиблене вивчення яких передбачено у нас навчальною програмою.
Теоретичні знання студенти спеціальності застосовують на практиці у найбільших автоперевізних компаніях України. Випускники цієї спеціальності можуть продовжувати освіту в університетах нашого науково – виробничого комплексу.