Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році